NYHEDER, I OG OMKRING,
ARBEJDSGRUPPEN FOR HALS ANTENNEFORENING


Siden opdateret  13 APR 2016.

   
 

Pr. 1.juni 2014 har Stofa overtaget Hals Antenneforening.

 

    Tilbage til forsiden

   
13 APR 2016

Indkaldelse til Informationsmøde.
Arbejdsgruppen for Hals Antenneforening indkalder hermed til Informationsmøde, tirsdag den 26 april 2016 kl. 19.30 på Restaurant Strandvejen, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Information om arbejdsgruppens virke i det forløbne år og planer for det kommende år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Budget.
5. Indkomne forslag/spørgsmål.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag/spørgsmål til behandling til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 7 dage før informationsmødet.

12 APR 2015

Indkaldelse til Informationsmøde.
Arbejdsgruppen for Hals Antenneforening indkalder hermed til Informationsmøde, tirsdag den 28 april 2015 kl. 19.30 på Restaurant Strandvejen, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Information om arbejdsgruppens virke i det forløbne år og planer for det kommende år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Budget.
5. Indkomne forslag/spørgsmål.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag/spørgsmål til behandling til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 7 dage før informationsmødet.

04 SEP 2014

Hjemmeside for Hals Antenneforening.
Hjemmesiden har fået en kraftig til retning så der i mange tilfælde bliver linket direkte til Stofas hjemmeside da hjemmesiden for Hals Antenneforening vil blive lukket ned om et års tid.
Vi anmoder vores medlemmer at de fremad rettet tager kontakt til Stofa Kundeservice:

KUNDESERVICE  88 30 30 20
TEKNISK SUPPORT  88 30 30 20.

30 MAJ 2014

Velkomstbrev fra Stofa.
I disse dage udsender Stofa et velkomstbrev med en kanaloversigt til samtlige medlemmer i.f.m. deres køb af Hals Antenneforening pr. 01 JUL 2014.
Du kan se velkomstbrevet ved at klikke her.
Du kan se kanaloversigten, med priser, ved at klikke her.
15 MAR 2014

Ekstra ordinær generalforsamling.
Hals Antenneforening indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.30 i klubhuset i Hals Golf Klub, Nordmandshage 4, med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Endelig godkendelse af afvikling af Hals Antenneforening.
3.  Godkendelse af vedtægter for Arbejdsgruppen for Hals Antenneforening (AG HAF).
4.  Overførsel af 25 kr. pr. medlem til Hals Lokal TV.
5.  Eventuelt.

15 MAR 2014

Ekstra ordinær generalforsamling afholdt den 27. februar 2014.
På den netop overstået ekstra ordinære generalforsamling var der jo under punkt 4 lagt op til en afvikling af Hals Antenneforening.
Efter en gennemgang ved formand Ernst Jensen, støttet af Claus Fallingborg og Jesper Jensen fra Stofa, af foreningens udvikling  gennem de sidste 28 år og hvordan det var gået til at bestyrelsen nu kom med forslag til salg og afvikling af Hals Antenneforening, gik man over til afstemning med følgende resultat:

Der var i alt uddelt 95 stemmesedler til de stemmeberettede fremmødte medlemmer.
93 stemte for at bestyrelsen skulle arbejde videre med afviklingen af foreningen.
1 stemme var blank.
1 stemmeseddel blev ikke afleveret.

Næste punkt i denne afvikling vil blive indkaldelse af endnu en ekstra ordinær generalforsamling den 20. marts 2014 hvor der så skal tages stilling til den endelige afvikling.

25 FEB 2014

Girokort for 1. halvår 2014.
Der er nu, via NETS/PBS, udsendt girokort for første halvår 2014 for de tre tv-pakker.
Betalingen for de tre pakker fordeler sig som følgende:

Pakke 1:  Kontingent til HAF 120 kr.
              Fordelspakke 150 kr.
              Betalingskanaler 158 kr.
              Koda & CopyDan afgift 218 kr.
              Moms 107 kr.
              I alt pakke 1: 753 kr.

Pakke 2:  Kontingent til HAF 120 kr.
              Fordelspakke 150 kr.
              Betalingskanaler 858 kr.
              Koda & CopyDan afgift 263 kr.
              Moms 282 kr.
              I alt pakke 2: 1.673 kr.

Pakke 3:  Kontingent til HAF 120 kr.
              Fordelspakke 150 kr.
              Betalingskanaler 1.778 kr.
              Koda & CopyDan afgift 363 kr.
              Moms 512 kr.
              I alt pakke 3: 2.923 kr.

Alle beløb til opkrævning og betaling den 03 FEB 2014.
25 FEB 2014

Ekstra ordinær generalforsamling.
Hals Antenneforening indkalder til ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.30 i klubhuset i Hals Golf Klub, Nordmandshage 4, med følgende dagsorden:

1  Valg af dirigent.
2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.  Aflæggelse af regnskab for 2013.
4A. Oplæg til afvikling af Hals Antenneforening.
4B. Orientering om nye vedtægter for Arbejdsgruppen for Hals Antenneforening (AG HAF).
5.  Eventuelt.


    Tilbage til forsiden